𝑻𝒓𝒊̣𝒏𝒉 𝑱𝒂𝒛z

𝑻𝒓𝒊̣𝒏𝒉 𝑱𝒂𝒛𝒛 - 𝑳𝒆̂ 𝑫𝒖𝒚 𝑴𝒂̣𝒏𝒉 𝒄𝒖̀𝒏𝒈 𝒏𝒉𝒖̛̃𝒏𝒈 𝒏𝒈𝒖̛𝒐̛̀𝒊 𝒃𝒂̣𝒏!
𝑵𝒉𝒂̣𝒄 𝑻𝒓𝒊̣𝒏𝒉 𝒍𝒖𝒐̂𝒏 𝒉𝒊𝒆̣̂𝒏 𝒉𝒖̛̃𝒖 𝒕𝒓𝒐𝒏𝒈 𝒕𝒂̂𝒎 𝒉𝒐̂̀𝒏 𝒄𝒖̉𝒂 𝒏𝒈𝒖̛𝒐̛̀𝒊 𝑽𝒊𝒆̣̂𝒕

“Nghe nhạc Trịnh khiến người ta sống chậm lại, nhân ái hơn, ngẫm nghĩ việc mình làm để sống tốt hơn, có trách nhiệm với Tổ quốc hơn.”
Và những bản nhạc mà ta “nghe để ngẫm về cuộc đời” đó sẽ được tái hiện lại một cách sống động và đặc biệt trong Trịnh Jazz - đêm nhạc kỉ niệm ngày mất của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn.
Ngày 1 tháng 4 năm 2023, Amour Resort Bavi tổ chức thành công sự kiện tưởng nhớ cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn gồm các chương trình: Triễn lãm tranh chủ đề Nhạc Trịnh và Live Show Trịnh Jazz. 
Đây cũng là chương trình Live Music lần đầu tiên được tổ chức trên núi với sự tham gia của các nghệ sĩ nổi tiếng Việt Nam. 
Amour Resort Bavi đã và đang thực hiện những điều mà chúng tôi coi đó là sứ mệnh và giá trị. Mong được sự đón nhận bằng tình yêu thương của các quý vị để chúng tôi tiếp tục viết thêm những câu chuyện cảm xúc, như đúng với slogan chúng tôi đã xây dựng cho Amour “Hành trình của những cảm xúc”.
..................................

Bài viết liên quan